English | Tiếng Việt
Tổng hợp văn bản thuế tuần 1 tháng 10
Share on Google+  

TT

Ngày ban hành

Số văn bản

Trích yếu

I

CÔNG VĂN

1

22/9/2015

3895/TCT-DNL

Về việc Tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

2

22/9/2015

3910/TCT-TNCN

Về việc chính sách thuế đối với hộ gia đình, cá nhân hợp tác chăn nuôi gà với tổ chức

3

23/9/2015

3916/TCT-KK

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, đơn vị trực thuộc

4

23/9/2015

3927/TCT-KK

Về việc thuế TNDN

5

23/9/2015

3939/TCT-DNL

Về việc chính sách thuế

6

24/9/2015

3943/TCT-TNCN

Về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân

7

25/9/2015

3961/TCT-CS

Về việc chính sách thuế TNDN

 
Nguồn: Hội tư vấn thuế VN
RELATIONSHIP NEWS

Contact

VACO Hanoi:
12A Floor, 319 Corporation Tower, No. 63 Le Van Luong Road, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi
Tel: (84-24) 3577 0781
Fax: (84-24) 3577 0787
Email: vacohn@vaco.com.vn

VACO Ho Chi Minh:
6th Floor, HUD Building, No. 159 Dien Bien Phu Street, Ward 15, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Tel: (84-28) 3840 6618
Fax: (84-28) 3840 6616
Email: vacohcm@vaco.com.vn

VACO Hai Phong:
4th Floor, No. 19 Dien Bien Phu Road, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong
Tel: (84-225) 3534655
Fax: (84-225) 3534 316
Email: vacohp@vaco.com.vn

VACO Dong Nai:
No. 79, Ha Huy Giap Street, Quyet Thang Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Tel: (84-251) 3828 560
Fax: (84-251) 3828 560
Email: vacodongnai@vaco.com.vn

VACO Tax and Finance Advisory Company Limited:
12A Floor, 319 Corporation Tower, No. 63 Le Van Luong Road, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi
Tel: (84-24) 3577 0781
Fax: (84-24) 3577 0787
Email: vacoadvis@vaco.com.vn

Korean Client Market Business Development Expert: Mr. Lee Giyong
Tel: 0167 2915 265
Fax: (84-24) 3577 0787
Email: leegiyong@vaco.com.vn