English | Tiếng Việt
VACO xây dựng phương pháp kiểm toán và phần mềm kiểm toán trên cơ sở tiếp cận kiểm toán tập trung vào rủi ro
Share on Google+  

Tổng Giám đốc VACO đã ký quyết định về việc áp dụng phương pháp kiểm toán và phần mềm kiểm toán được xây dựng trên cơ sở tiếp cận kiểm toán tập trung vào rủi ro (Risk base audit), hệ thống phương pháp và phần mềm này được đặt tên là “VACO Audit”. 

Điểm nổi bật của VACO Audit:

1. Tăng cường sự tham gia của thành viên Ban Giám đốc phụ trách cuộc kiểm toán và xét đoán nghề nghiệp trong các cuộc kiểm toán ,
2. Được thiết kế để hỗ trợ các cuộc kiểm toán đạt năng suất, hiệu quả hơn và linh hoạt hơn trong việc tiến hành các cuộc kiểm toán.
3. Gia tăng việc xác định các rủi ro
4. Xác định rủi ro đáng kể cũng như rủi ro sai sót trọng yếu
5. Giảm tập trung vào các khu vực không có rủi ro
6. Thực hiện các thủ tục kiểm toán vào các rủi ro sai sót trọng yếu thay vì tìm kiếm đảm bảo cho số dư tài khoản hay khoản mục
7. Tập trung các thủ tục kiểm toán vào kiểm soát nội bộ
8. Nâng cao yêu cầu và hướng dẫn về trao đổi với ban lãnh đạo của khách hàng.

VACO Audit sẽ trợ giúp kiểm toán viên của VACO nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của cuộc kiểm toán, điều này phù hợp với sứ mệnh của VACO là “Hỗ trợ khách hàng và nhân viên Công ty thành công vượt bậc”.

RELATIONSHIP NEWS

Go to page:
Contact

VACO Hanoi:
12A Floor, 319 Corporation Tower, No. 63 Le Van Luong Road, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi
Tel: (84-24) 3577 0781
Fax: (84-24) 3577 0787
Email: vacohn@vaco.com.vn

VACO Ho Chi Minh:
6th Floor, HUD Building, No. 159 Dien Bien Phu Street, Ward 15, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Tel: (84-28) 3840 6618
Fax: (84-28) 3840 6616
Email: vacohcm@vaco.com.vn

VACO Hai Phong:
4th Floor, No. 19 Dien Bien Phu Road, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong
Tel: (84-225) 3534655
Fax: (84-225) 3534 316
Email: vacohp@vaco.com.vn

VACO Dong Nai:
No. 79, Ha Huy Giap Street, Quyet Thang Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Tel: (84-251) 3828 560
Fax: (84-251) 3828 560
Email: vacodongnai@vaco.com.vn

VACO Tax and Finance Advisory Company Limited:
12A Floor, 319 Corporation Tower, No. 63 Le Van Luong Road, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi
Tel: (84-24) 3577 0781
Fax: (84-24) 3577 0787
Email: vacoadvis@vaco.com.vn

Korean Client Market Business Development Expert: Mr. Lee Giyong
Tel: 0167 2915 265
Fax: (84-24) 3577 0787
Email: leegiyong@vaco.com.vn