Công ty TNHH Kiểm Toán VACO

|
Đội ngũ chuyên gia

Với phương châm “Cung cấp nguồn lực tốt nhất và dịch vụ ưu tiên để đáp ứng yêu cầu của khách hàng”, chúng tôi luôn coi trọng vấn đề trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên. Hiện nay, đội ngũ nhân viên của VACO gồm 107 cán bộ, kiểm toán viên, kỹ thuật viên, trợ lý kiểm toán, được đào tạo đại học và trên đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, xây dựng, giao thông, và thủy lợi ở trong nước và ở nước ngoài.  

Trong quá trình hoạt động, đội ngũ nhân viên của chúng tôi liên tục được đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp cùng các kiến thức hỗ trợ về pháp luật, kinh tế, kỹ thuật, thị trường... Với kiến thức chuyên môn sâu rộng, kinh nghiệm phong  phú, am hiểu luật pháp, nắm vững chuẩn mực kết hợp với quy trình chặt chẽ, VACO luôn đáp ứng “vượt trên sự mong đợi của khách hàng” về chất lượng, dịch vụ và tiến độ.