Công ty TNHH Kiểm Toán VACO

|
Dịch vụ tư vấn thuế

• Hoach định chiến lược thuế
• Tư vấn lập kế hoạch thuế, lập tờ khai/ báo cáo các loại thuế
• Tư vấn về hoàn thuế, ưu đãi thuế
• Soát xét tính tuân thủ luật thuế của doanh nghiệp gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, thuế nhà thầu, thuế thu nhập cá nhân cho người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
• Tư vấn cơ cấu kinh doanh có hiệu quả cho mục đích tính thuế
• Các dịch vụ tư vấn thuế khác như giải đáp các tình huống, các vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách thuế, cung cấp văn bản, cập nhật kiến thức thuế…