Công ty TNHH Kiểm Toán VACO

|
Phát động cuộc thi viết "VACO trong tôi"

Hành trình Kế thừa giá trị - Vững bước vươn xa với một chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty, Ban chấp hành Công Đoàn phối hợp với Đoàn Thanh Niên phát động cuộc thi viết "VACO trong tôi". Cuộc thi được tổ chức nhằm ghi lại những sự kiện, sự việc, con người, câu chuyện đã trở thành kỷ niệm sâu sắc, bài học kinh nghiệm quý báu, đáng trân trọng của các thế hệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển VACO; Tuyên truyền quảng bá hình ảnh công ty trong quá trình xây dựng và phát triển. Đồng thời, thông qua cuộc thi, tạo sự gắn kết nội bộ mạnh mẽ trong công việc, cuộc sống, trong mối quan hệ giữa các các nhân viên, những con người đã đồng hành và gắn bó với công ty trong suốt những năm tháng qua.

Sau hai tuần phát động cuộc thi viết “VACO trong tôi” và nhận được sự hưởng ứng đông đảo của CBNV, tổng số bài dự thi mà Ban tổ chức đã nhận được là 20 bài với các thể loại khác. Vào lúc 20:00 ngày 15/11/2022, Ban tổ chức đã chính thức đăng dần các bài dự thi và mở cổng bình chọn trên trang facebook của Công ty tại đường link: https://www.facebook.com/kiemtoanvaco.