Công ty TNHH Kiểm Toán VACO

|
VACO trong tôi - Phòng NV2.Team3

Bài dự thi số 15

Tôi gọi VACO là hiện tại. Vì sao ư? Vì giờ đây tôi đã chính thức được đặt chân và ghi tên vào danh sách nhân viên chính thức của đại gia đình VACO cùng với những người bạn đã sát cánh cùng tôi từ khi làm thực tâp sinh, trải qua một mùa bận cam go và căng thẳng. Chúng tôi cùng nhau học tập, cùng nhau ăn uống, vui buồn có nhau...

Link bài viết: https://fb.watch/h0cMs87_W5/