Công ty TNHH Kiểm Toán VACO

|
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VACO NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Chiều ngày 17 tháng 04 năm 2023, Công ty TNHH Kiểm toán VACO đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Mở đầu chương trình, Đại hội đã tổng kết, đánh giá, kiểm điểm công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng, chương trình hành động của nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phát biểu tại Đại hội, đ/c Bùi Văn Ngọc, Chủ tịch Công ty đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng thời góp ý, đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Công ty cần tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc bảo vệ quyền lợi cho CBNV, qua đó xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn minh.

Đại hôị Công đoàn cũng đã bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 9 thành viên với Chủ tịch Công đoàn mới là ông Nguyễn Đức Tiến - Phó Tổng Giám đốc. Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028, Tân Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Đức Tiến đã gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch HĐTV và Ban Điều hành Công ty đã chỉ đạo, giúp đỡ Công đoàn hoạt động hiệu quả, đạt được nhiều thành công và thành tựu rực rỡ. Trước khi bế mạc Đại hội, Chủ tịch HĐTV Bùi Văn Ngọc đã chỉ đạo, nhắc nhở Ban Chấp hành Công đoàn trong nhiệm kỳ mới, cần chủ động, lao động sáng tạo hơn nữa, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng VACO ngày càng phát triển bền vững và thịnh vượng.

Một số hình ảnh tại Đại hội: