English | Tiếng Việt
Ban Quản lý dự án đóng vai trò quyết định thành công của dự án
Share on Google+  

Cuối tháng 6/2012, Giám đốc WB tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa khi đánh giá về tình hình quản lý các dự án của WB tại Việt Nam thời gian qua đã chia sẻ, với việc đánh giá lại tình hình thực hiện các dự án do WB tài trợ cho Việt Nam, WB muốn xác định những điểm mạnh và điểm yếu trong việc quản lý dự án do tổ chức này hỗ trợ, đồng thời đưa ra các gợi ý để sử dụng tốt hơn nguồn nhân lực trong công việc quản lý dự án nhằm đạt được kết quả nhanh và hiệu quả hơn.

 

Theo WB, để cải thiện chất lượng dự án, cơ cấu của Ban Quản lý dự án (BQLDA) đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định kết quả dự án. Hiện tại, cơ cấu BQLDA còn nhiều hạn chế như nhân sự, thời gian thực hiện, chi phí…Vì vậy, cần thiết phải xây dựng cơ cấu tổ chức BQLDA mang tính chuyên nghiệp, giảm chi phí trực tiếp, gián tiếp và trình độ chuyên môn cao, đảm bảo một cách có hiệu quả trong việc quản lý dự án.

Cũng theo WB tại Việt Nam, Việt Nam đã sử dụng thành công nguồn vốn ODA. Hiện đã là nước có thu nhập trung bình thấp và nằm trong danh sách 10 nước hiện đang được nhận nguồn vốn của Hiệp hội Phát triển quốc tế tốt nhất, đã đạt được các mục tiêu phát triển ở 100% trong tổng số các dự án do WB hỗ trợ.

Trong bối cảnh Việt Nam đang cần huy động tối đa các nguồn vốn hỗ trợ từ chính phủ nước ngoài, các tổ chức tài trợ song phương và các tổ chức liên quốc gia hoặc liên chính phủ nhằm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2011-2015 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, việc thu hút thành công hay không các nguồn vốn hỗ trợ từ WB phụ thuộc khá nhiều vào việc Việt Nam cần phải thực hiện tốt các dự án được tài trợ thông qua việc thành lập BQLDA có chất lượng. Hiện nay, nước ta đang hoàn thiện Nghị định 131 sửa đổi về ban hành quy chế và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, đây sẽ là cơ sở pháp lý nhằm hoàn thiện hơn nữa bộ máy quản lý dự án.

Cũng theo báo cáo của WB về tình hình quản lý các dự án đang được tài trợ bởi nguồn vốn của WB, hiện, WB đang có 51 dự án thực hiện tại Việt Nam, có 305 BQL Trung ương và BQL cấp tỉnh, trong đó có 216 BQL địa phương.

Xét về tính chuyên nghiệp của BQLDA thì các BQLDA cấp bộ thường có tính chuyên nghiệp cao hơn, còn BQLDA cấp tỉnh hầu hết là hoạt động tạm thời và thường được thành lập riêng cho mỗi dự án mới và một BQLDA được phép quản lý nhiều dự án, gây ra sự trùng lắp về chức năng quản lý. BQLDA cấp huyện thường mang tính tạm thời, ngắn hạn.

Do đó, để giải quyết được những vấn đề liên quan đến BQLDA, WB đã đưa đề xuất như trong ngắn hạn, Việt Nam cần hợp lý hóa cơ cấu BQLDA ở cấp quốc gia; sửa đổi Nghị định 131 để cho phép sự lựa chọn các hình thức tổ chức BQLDA và hướng dẫn cho các cơ quan địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Về trung hạn, cần sớm hợp lý hóa khung pháp lý sau khi Luật đầu tư công được ban hành, xây dựng năng lực bền vững cho BQLDA, tập trung bồi dưỡng chuyên môn bằng việc xây dựng hệ thống đào tạo quản lý dự án chất lượng cao; tạo thị trường cho dịch vụ QLDA phù hợp với nhu cầu của khu vực tư nhân./.

(Nguồn: ĐCSVN)

TIN LIÊN QUAN:

Liên hệ

VACO Hà Nội:
Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3577 0781
Fax: (84-24) 3577 0787
Email: vacohn@vaco.com.vn

VACO TP HCM:

Lầu 6 tòa nhà HUD, 159 Điện Biên Phủ, P. 15, 
Q. Bình Thạnh
Điện thoại: (84-28) 3840 6618
Fax: (08-28) 3840 6616
Email: vacohcm@vaco.com.vn

VACO Hải Phòng:
Số 499 Quán Toan, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3534 655
Fax: (84-225) 3534 316
Email: vacohp@vaco.com.vn

VACO Đồng Nai:
Số 79 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84-251) 3828 560
Fax: (84-251) 3828 560
Email: vacodongnai@vaco.com.vn

Công ty TNHH Tư vấn Thuế và Tài chính VACO
Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3577 0781
Fax: (84-24) 3577 0787
Email: vacoadvis@vaco.com.vn

Chuyên gia phát triển khách hàng Hàn Quốc: Mr. Lee Giyong
Điện thoại: 0167 2915 265
Fax: (84-24) 3577 0787
Email: leegiyong@vaco.com.vn