Công ty TNHH Kiểm Toán VACO

|
Hệ thống văn bản

10:13:34 19/08/2014

Nhằm hỗ trợ Hội viên và bạn đọc trong việc tra cứu, tìm hiểu các quy định của pháp luật một cách nhanh chóng, thuận tiện và hữu hiệu, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - VACPA đã cập nhật và hệ thống hóa các văn bản trong ebook. Ebook gồm các phần Kế toán, Kiểm toán, Thuế, Chứng khoán, Chi phí, tài chính, Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành và Các quy định khác. Đồng thời ebook cũng bao gồm một số văn bản đã được dịch sang tiếng anh và văn bản do VACPA ban hành. Công ty TNHH Kiểm toán VACO xin trân trọng giới thiệu Ebook 1.4 (phiên bản mới nhất) của VACPA.