Công ty TNHH Kiểm Toán VACO

|
Ban điều hành

09:08:20 09/01/2023

Là thành viên của VACO từ tháng 9 năm 1991, Ông Bùi Văn Ngọc đã có 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán. Trải qua các vị trí Kiểm toán viên, Phó phòng, Trưởng phòng Kiểm toán, Giám đốc kiểm toán, Tổng Giám đốc và từ tháng 12/2022 là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Kiểm toán VACO, Ông đã có nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu soạn thảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, đặc biệt là Chuẩn mực kiểm toán dự án Đầu tư xây dựng cơ bản và Ông cũng là người kiến tạo, xây dựng Quy trình kiểm toán dự án Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành kiểm toán độc lập tại Việt nam nói chung và thành công của VACO nói riêng.

09:06:23 09/01/2023

Ông Bùi Ngọc Bình có trình độ chuyên môn và năng lực công tác tốt, được đào tạo có hệ thống tại trường đại học danh tiếng trong nước và nước ngoài:

09:05:58 09/01/2023

Ông Nguyễn Đức Tiến là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán VACO, chịu trách nhiệm lập kế hoạch kiểm toán, quản lý và giám sát tổng thể các cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn thuế…

09:07:55 09/01/2023

Từng là chuyên viên Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm tra Kế toán, Bộ Tài chính (nay là Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính), được điều động sang cùng với Ban lãnh đạo VACO thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền móng cho lĩnh vực kiểm toán độc lập Việt Nam, ngay từ ngày đầu thành lập, tháng 5/1991. Bà Trịnh Thị Hồng là người đã tham gia xây dựng, gắn bó và chứng kiến sự phát triển của VACO trong 30 năm qua.

09:17:04 09/01/2023

Ông Lê Xuân Thắng gia nhập VACO từ năm 1995 và hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VACO, chịu trách nhiệm: Quản lý Hợp đồng, quản lý kỹ thuật, chất lượng dịch vụ tư vấn cung cấp cho khách hàng, phát triển mở rộng mạng lưới khách hàng.

09:14:45 09/01/2023

Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán VACO từ tháng 11/2016, gia nhập VACO năm 1997, trải qua các cấp bậc trợ lý Kiểm toán viên, Kiểm toán viên, Trưởng phòng, Giám đốc kiểm toán. Bà Ngọc được đào tạo có hệ thống tại các trường Đại học và các Tổ chức danh tiếng trong nước:

09:32:00 09/01/2023

Ông Chử Mạnh Hoan được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán VACO từ tháng 11/2017, gia nhập VACO năm 2003, trải qua các cấp bậc trợ lý Kiểm toán viên, Kiểm toán viên, Trưởng phòng, Giám đốc kiểm toán. Ông Hoan được đào tạo có hệ thống tại trường Đại học và các Tổ chức danh tiếng trong nước: