Công ty TNHH Kiểm Toán VACO

|
Văn bản mới

03:40:44 17/05/2021

Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế có hiệu lực từ ngày 03/5/2021.

23:06:39 25/09/2023

Nghị định số 52/2021/NĐ-CP quy định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19.

23:06:39 25/09/2023

Ngày 05/11/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

03:23:42 17/05/2021

Ngày 25/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán. Mời bạn đọc tìm hiểu Thông tư 09/2021/TT-BTC trong bài viết dưới đây.

03:57:02 17/05/2021

Thông tư 06/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

04:04:25 17/05/2021

Ngày 26/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

04:06:44 17/05/2021

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

15:44:07 23/07/2014

TVPL - Cuối năm 2013 vừa qua, Tổng cục thuế đã có một số công văn hướng dẫn về việc viết tắt trên hóa đơn để thống nhất áp dụng trên toàn quốc.

17:40:20 23/07/2014

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 04/ 2014/TT-BTC quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước.

09:35:26 24/07/2014

Theo quy định về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 183/2013/TT-BTC, tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng phải có vốn điều lệ từ 4 tỷ đồng trở lên và phải thường xuyên duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn 4 tỷ đồng.