EN
VACO

Social responsibility

Vaco always develops quality services in parallel, as well as humanity, with a community orientation

q18

Tầm nhìn

"Công ty chúng tôi cũng cố gắng tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng và xã hội. Chúng tôi tầm nhìn là xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ, cân bằng và bền vững, nơi mọi người có cơ hội phát triển và thành công. Chúng tôi tin rằng thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội, chúng tôi có thể góp phần vào việc tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người."

Mục tiêu

Tạo dựng cộng đồng văn hóa: Chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường thân thiện và tôn trọng, nơi mọi người được đối xử công bằng và có cơ hội phát triển.

Bảo vệ môi trường: Chúng tôi cam kết giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường thông qua các chiến dịch bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên bền vững.

Hỗ trợ cộng đồng: Chúng tôi cam kết hỗ trợ các cộng đồng có hoàn cảnh khó khắn thông qua các chương trình từ thiện, giáo dục và phát triển cộng đồng.

Đóng góp xã hội: Chúng tôi cam kết đóng góp vào xã hội thông qua việc hỗ trợ các dự án và chương trình có mục tiêu xã hội.

 

As an audit and accounting service distributor, we are deeply aware of the impact of business activities on people and communities around the world. Therefore, we are committed to working closely with international organizations to initiate and implement sustainable development initiatives throughout the entire operating process.

Sustainable environment

We aim for sustainable growth and greening operations.

With a team of professional staff systematically trained at universities and reputable training organizations at home and abroad, with in-depth qualifications and rich practical experience in specialized fields, At the same time, I deeply understand the current legal system on auditing, finance, accounting, tax, and investment in Vietnam, as well as mastering Vietnamese and international professional standards, along with the legal system. With offices located in major cities of Vietnam such as Hanoi, Ho Chi Minh City, Hai Phong, Dong Nai province, VACO has the capacity to provide Audit and Consulting services with high quality and efficiency. for organizations and businesses operating in Vietnam

Sustainable human resources

We aim for sustainable growth and greening operations.

With a team of professional staff systematically trained at universities and reputable training organizations at home and abroad, with in-depth qualifications and rich practical experience in specialized fields, At the same time, I deeply understand the current legal system on auditing, finance, accounting, tax, and investment in Vietnam, as well as mastering Vietnamese and international professional standards, along with the legal system. With offices located in major cities of Vietnam such as Hanoi, Ho Chi Minh City, Hai Phong, Dong Nai province, VACO has the capacity to provide Audit and Consulting services with high quality and efficiency. for organizations and businesses operating in Vietnam

Community support

We aim for sustainable growth and greening operations.

With a team of professional staff systematically trained at universities and reputable training organizations at home and abroad, with in-depth qualifications and rich practical experience in specialized fields, At the same time, I deeply understand the current legal system on auditing, finance, accounting, tax, and investment in Vietnam, as well as mastering Vietnamese and international professional standards, along with the legal system. With offices located in major cities of Vietnam such as Hanoi, Ho Chi Minh City, Hai Phong, Dong Nai province, VACO has the capacity to provide Audit and Consulting services with high quality and efficiency. for organizations and businesses operating in Vietnam

Sustainable human resources

We aim for sustainable growth and greening operations.

With a team of professional staff systematically trained at universities and reputable training organizations at home and abroad, with in-depth qualifications and rich practical experience in specialized fields, At the same time, I deeply understand the current legal system on auditing, finance, accounting, tax, and investment in Vietnam, as well as mastering Vietnamese and international professional standards, along with the legal system. With offices located in major cities of Vietnam such as Hanoi, Ho Chi Minh City, Hai Phong, Dong Nai province, VACO has the capacity to provide Audit and Consulting services with high quality and efficiency. for organizations and businesses operating in Vietnam