VN
VACO

Mục tiêu của tổ chức đối với trách nhiệm xã hội

Công ty chúng tôi cũng cố gắng tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng và xã hội. Chúng tôi tầm nhìn là xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ, cân bằng và bền vững, nơi mọi người có cơ hội phát triển và thành công. Chúng tôi tin rằng thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội, chúng tôi có thể góp phần vào việc tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Từ thiện, hiến máu

Hoạt động hiến máu hàng năm của mỗi thành viên trong công ty mang lại "ý nghĩa to lớn như cung cấp nguồn máu quý báu cho việc điều trị bệnh tật" và thể hiện "tinh thần đồng lòng và trách nhiệm xã hội của từng người."

Đóng góp, tham gia hỗ trợ

Ủng hộ thiên tai, tri ân người có công với cách mạng, sử dụng lao động khuyết tật "đáp ứng được yêu cầu công việc."

Xây dựng doanh nghiệp xanh

Xây dựng một doanh nghiệp xanh là "quá trình tạo ra và vận hành một công ty với sứ mệnh bền vững và trách nhiệm xã hội cao."