VN
Dịch vụ

Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Việc hoạch định chiến lược tài chính và thuế sẽ giúp khách hàng cá nhân quản lý tài sản gia đình và tài sản cá nhân của mình

Hoàn thuế thu nhập cá nhân 

  • Trợ giúp người nộp thuế các quyền lợi và nghĩa vụ trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế.
  • Tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế lập hồ sơ hoàn thuế.

 

 

Quản lý thuế và tài chính cá nhân 

  • Tư vấn, hỗ trợ các cá nhân kiểm soát được dòng thu nhập và chi tiêu trong chuỗi thời gian liên tục nhằm đạt được mục tiêu tài chính cá nhân.

 

Đăng ký, kê khai thuế thu nhập của hộ, cá nhân kinh doanh 

  • Trợ giúp hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp trong thủ tục đăng ký, kê khai tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo qui định của pháp luật hiện hành.

Đội ngũ tư vấn - liên hệ

ông Bùi Ngọc Bình

Tổng Giám đốc

Ông Bùi Ngọc Bình đã có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lính vực kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính và thẩm định giá.Gia nhập VACO từ năm 1998, trải qua các cấp bậc: Trợ lý kiểm toán viên, Kiểm toán viên, chủ nhiệm kiểm...

Liên hệ với chuyên gia

Bạn quan tâm đến các dịch vụ của chúng tôi, Để biết thêm thông tin, vui lòng liên với chúng tôi.

Tin tức liên quan

Tổng hợp các văn bản Thuế
Tổng hợp các văn bản Hải quan