VN
Dịch vụ

KÊ KHAI BẢO HIỂM

  • Hỗ trợ tính toán các khoản bảo hiểm bắt buộc và tư vấn về các khoản trợ cấp bảo hiểm dựa trên bảng lương do Công ty lập hàng tháng đối với các đối tượng bắt buộc tham gia;
  • Lập hồ sơ khai báo bảo hiểm cho người lao động tham gia tại Việt Nam;
  • Nộp các hồ sơ, tờ khai bảo hiểm điện tử.

 

Đội ngũ tư vấn - liên hệ

bà Trịnh Thị Hồng

Phó Tổng Giám đốc

Bà Trịnh Thị Hồng Từng là chuyên viên Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm tra Kế toán, Bộ Tài chính (nay là Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính), được điều động sang cùng với Ban lãnh đạo VACO thực hiện nhiệm vụ xây dựng...

Liên hệ với chuyên gia

Bạn quan tâm đến các dịch vụ của chúng tôi, Để biết thêm thông tin, vui lòng liên với chúng tôi.

Tin tức liên quan

Tổng hợp các văn bản Kế toán
Tổng hợp các văn bản Bảo hiểm