VN
VACO

Đội ngũ chuyên gia

Năm 2005, nhằm thực hiện các cam kết trong lĩnh vực dịch vụ tài chính sau khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Bộ Tài chính triển khai chuyển đổi hình thức sở hữu các doanh nghiệp kiểm toán độc lập trực thuộc. Năm 2007, Công ty Kiểm toán Việt Nam đã thực hiện tái cấu trúc và chuyển đổi thành công hình thức sở hữu và mô hình quản lý thành hai công ty: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và (2) Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Công ty TNHH Kiểm toán VACO kế thừa giá trị của Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO), chính thức hoạt động dưới tên Công ty TNHH Kiểm toán VACO từ tháng 11/2007.

ông Bùi Văn Ngọc

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ông Bùi Văn Ngọc là thành viên của VACO từ tháng 9 năm 1991, Ông Bùi Văn Ngọc đã có 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán. Trải qua các vị trí Kiểm toán viên, Phó phòng, Trưởng phòng Kiểm toán, Giám đốc kiểm toán, Chủ tịch Hội...

ông Bùi Ngọc Bình

Tổng Giám đốc

Ông Bùi Ngọc Bình đã có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lính vực kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính và thẩm định giá.Gia nhập VACO từ năm 1998, trải qua các cấp bậc: Trợ lý kiểm toán viên, Kiểm toán viên, chủ nhiệm kiểm...

ông Nguyễn Đức Tiến

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Đức Tiến là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán VACO, chịu trách nhiệm lập kế hoạch kiểm toán, quản lý và giám sát tổng thể các cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn thuế… Ông Tiến có...

bà Trịnh Thị Hồng

Phó Tổng Giám đốc

Bà Trịnh Thị Hồng Từng là chuyên viên Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm tra Kế toán, Bộ Tài chính (nay là Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính), được điều động sang cùng với Ban lãnh đạo VACO thực hiện nhiệm vụ xây dựng...

ông Lê Xuân Thắng

Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Xuân Thắng gia nhập VACO từ năm 1995 và hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VACO, chịu trách nhiệm: Quản lý Hợp đồng, quản lý kỹ thuật, chất lượng dịch vụ tư vấn cung cấp cho khách hàng, phát triển mở rộng mạng lưới khách...

bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán VACO từ tháng 11/2016, gia nhập VACO năm 1997, trải qua các cấp bậc trợ lý Kiểm toán viên, Kiểm toán viên, Trưởng phòng, Giám đốc kiểm toán. Bà Ngọc...

ông Chử Mạnh Hoan

Phó Tổng Giám đốc

Ông Chử Mạnh Hoan được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán VACO từ tháng 11/2017, gia nhập VACO năm 2003, trải qua các cấp bậc trợ lý Kiểm toán viên, Kiểm toán viên, Trưởng phòng, Giám đốc kiểm toán. Ông Hoan được...