VN
Dịch vụ

Tư vấn, rà soát báo cáo quyết toán nguyên vật liệu

Các chuyên gia của VACO sẽ cùng Quý Công ty rà soát lại hệ thống khai báo dữ liệu hải quan và quy trình theo dõi, hạch toán kế toán để tìm ra các điểm hợp lý, bất hợp lý và tư vấn, cung cấp giải pháp tối ưu trong quản trị nhập xuất nguyên vật liệu, thành phẩm.
  • Tư vấn/Hướng dẫn lập và rà soát Báo cáo quyết toán Nguyên vật liệu nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu.

 

 

 

 

  • Tư vấn/Hướng dẫn hoàn thiện Bảng định mức sản xuất;
  • Tỷ lệ hao hụt nguyên vật liệu; và các tài liệu kỹ thuật khác liên quan đến sản phẩm để giải trình với Cơ quan Hải quan.

 

 

 

  • Tư vấn xử lý các vấn đề liên quan đến thay đổi mục đích sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu;
  • Xử lý nguyên liệu dạng phế liệu, phế phẩm, nguyên vật liệu dư thừa; thuê ngoài gia công….

 

 

Đội ngũ tư vấn - liên hệ

ông Bùi Ngọc Bình

Tổng Giám đốc

Ông Bùi Ngọc Bình đã có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lính vực kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính và thẩm định giá.Gia nhập VACO từ năm 1998, trải qua các cấp bậc: Trợ lý kiểm toán viên, Kiểm toán viên, chủ nhiệm kiểm...

Liên hệ với chuyên gia

Bạn quan tâm đến các dịch vụ của chúng tôi, Để biết thêm thông tin, vui lòng liên với chúng tôi.

Tin tức liên quan

Tổng hợp các văn bản Thuế
Tổng hợp các văn bản Hải quan