VN
Dịch vụ

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ ĐẢM BẢO

KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Đội ngũ tư vấn - liên hệ

ông Nguyễn Đức Tiến

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Đức Tiến là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán VACO, chịu trách nhiệm lập kế hoạch kiểm toán, quản lý và giám sát tổng thể các cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn thuế… Ông Tiến có...

ông Chử Mạnh Hoan

Phó Tổng Giám đốc

Ông Chử Mạnh Hoan được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán VACO từ tháng 11/2017, gia nhập VACO năm 2003, trải qua các cấp bậc trợ lý Kiểm toán viên, Kiểm toán viên, Trưởng phòng, Giám đốc kiểm toán. Ông Hoan được...

bà Nguyễn Phương Lan

Phó Tổng giám đốc

Bà Nguyễn Phương Lan được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán VACO từ ngày 1/1/2024, gia nhập VACO năm 2003, trải qua các cấp bậc trợ lý Kiểm toán viên, Kiểm toán viên, Trưởng phòng, Giám đốc kiểm toán.Bà Lan là...

ông Nguyễn Ngọc Thạch

Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Ngọc Thạch là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán VACO, chịu trách nhiệm lập kế hoạch kiểm toán, quản lý và giám sát tổng thể các cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn thuế.Ông Thạch có...

Liên hệ với chuyên gia

Bạn quan tâm đến các dịch vụ của chúng tôi, Để biết thêm thông tin, vui lòng liên với chúng tôi.

Tin tức liên quan

Tổng hợp các văn bản Kiểm toán