VN
Dịch vụ

Thuế Doanh Nghiệp

Đội ngũ chuyên gia tư vấn thuế của chúng tôi với trình độ chuyên môn sâu và hiểu biết thực tế sẽ trợ giúp Quý Công ty phát hiện, cảnh báo và đưa ra các giải pháp khắc phục rủi ro thuế, đồng thời đáp ứng cao nhất các tiêu chuẩn tuân thủ.

Soát xét thuế

  • Dịch vụ soát xét thuế thường xuyên (tháng/quý) giúp Quý Công ty phát hiện kịp thời các rủi ro thuế, khắc phục và hoàn thiện hệ thống quản trị thuế.
  • Dịch vụ soát xét thuế năm giúp Quý Công ty nhận biết mức độ tuân thủ quy định về thuế, ước tính rủi ro thuế, đặc biệt là trước kỳ thanh tra, kiểm tra của đơn vị.

 

 

Tư vấn thuế

  • Dịch vụ tư vấn thường xuyên hỗ trợ Quý công ty kịp thời, chính xác các thắc mắc liên quan đến các tình huống phát sinh.
  • Dịch vụ tư vấn của chuyên gia thuế theo giờ cung cấp cho Quý công ty một cách toàn diện và chuyên sâu hơn các rủi ro về thuế.

 

 

Quản lý rủi ro về thuế

  • Tư vấn hoạch định rủi ro thuế về hoạt động của Quý Công ty.
  • Tư vấn giải pháp tối ưu thuế cho phương án kinh doanh.
  • Tư vấn giải pháp giải quyết tranh chấp về thuế.

Đội ngũ tư vấn - liên hệ

ông Bùi Ngọc Bình

Tổng Giám đốc

Ông Bùi Ngọc Bình đã có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lính vực kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính và thẩm định giá.Gia nhập VACO từ năm 1998, trải qua các cấp bậc: Trợ lý kiểm toán viên, Kiểm toán viên, chủ nhiệm kiểm...

Liên hệ với chuyên gia

Bạn quan tâm đến các dịch vụ của chúng tôi, Để biết thêm thông tin, vui lòng liên với chúng tôi.

Tin tức liên quan

Tổng hợp các văn bản Thuế
Tổng hợp các văn bản Hải quan