VN
Dịch vụ

KÊ KHAI THUẾ

  • Lập tờ khai thuế (thuế GTGT, TNCN, thuế nhà thầu) định kỳ dựa theo chứng từ được cung cấp;
  • Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN, TNDN cuối năm tài chính;
  • Thông báo nộp thuế kịp thời;
  • Làm hồ sơ đăng ký các thủ tục thuế;
  • Hỗ trợ làm việc với cơ quan thuế khi thanh tra, kiểm tra thuế.

 

Đội ngũ tư vấn - liên hệ

bà Trịnh Thị Hồng

Phó Tổng Giám đốc

Bà Trịnh Thị Hồng Từng là chuyên viên Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm tra Kế toán, Bộ Tài chính (nay là Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính), được điều động sang cùng với Ban lãnh đạo VACO thực hiện nhiệm vụ xây dựng...

Liên hệ với chuyên gia

Bạn quan tâm đến các dịch vụ của chúng tôi, Để biết thêm thông tin, vui lòng liên với chúng tôi.

Tin tức liên quan

Tổng hợp các văn bản Kế toán
Tổng hợp các văn bản Thuế