VN
Dịch vụ

Dịch vụ tư vấn quản lý

  • Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án và tư vấn xây dựng các Quy chế/Quy trình để tối ưu hóa hệ thống kiểm soát nội bộ.
  • Rà soát, đánh giá các thông tin tài chính, tư vấn xử lý những vấn đề tồn tại phục vụ mục đích giải thể Ban quản lý dự án.
  • Tư vấn tổ chức lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình.

 

 

 

Đội ngũ tư vấn - liên hệ

ông Bùi Văn Ngọc

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ông Bùi Văn Ngọc là thành viên của VACO từ tháng 9 năm 1991, Ông Bùi Văn Ngọc đã có 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán. Trải qua các vị trí Kiểm toán viên, Phó phòng, Trưởng phòng Kiểm toán, Giám đốc kiểm toán, Chủ tịch Hội...

bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán VACO từ tháng 11/2016, gia nhập VACO năm 1997, trải qua các cấp bậc trợ lý Kiểm toán viên, Kiểm toán viên, Trưởng phòng, Giám đốc kiểm toán. Bà Ngọc...

Liên hệ với chuyên gia

Bạn quan tâm đến các dịch vụ của chúng tôi, Để biết thêm thông tin, vui lòng liên với chúng tôi.

Tin tức liên quan

Tổng hợp các văn bản Kiểm toán