VN
Dịch vụ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  • Chỉ định nhân viên làm kế toán trưởng;
  • Kế toán trưởng sẽ kí tên lên các phiếu hạch toán kế toán, báo cáo 
    tài chính

 

Đội ngũ tư vấn - liên hệ

bà Trịnh Thị Hồng

Phó Tổng Giám đốc

Bà Trịnh Thị Hồng Từng là chuyên viên Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm tra Kế toán, Bộ Tài chính (nay là Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính), được điều động sang cùng với Ban lãnh đạo VACO thực hiện nhiệm vụ xây dựng...

Liên hệ với chuyên gia

Bạn quan tâm đến các dịch vụ của chúng tôi, Để biết thêm thông tin, vui lòng liên với chúng tôi.

Tin tức liên quan

Tổng hợp các văn bản Kế toán