VN
Dịch vụ

DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Thẩm định giá trị doanh nghiệp, xác định giá trị doanh nghiệp

Thẩm định giá động sản

Thẩm định giá bất động sản

Thẩm định dự án đầu tư

Thẩm định giá bất động sản, tư vấn dự án đầu tư

Đội ngũ tư vấn - liên hệ

ông Bùi Ngọc Bình

Tổng Giám đốc

Ông Bùi Ngọc Bình đã có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lính vực kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính và thẩm định giá.Gia nhập VACO từ năm 1998, trải qua các cấp bậc: Trợ lý kiểm toán viên, Kiểm toán viên, chủ nhiệm kiểm...

Liên hệ với chuyên gia

Bạn quan tâm đến các dịch vụ của chúng tôi, Để biết thêm thông tin, vui lòng liên với chúng tôi.

Tin tức liên quan

Tổng hợp các văn bản Kiểm toán