VN
Về chúng tôi

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

Công ty Kiểm toán VACO là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam

Cung cấp các dịch vụ chuyên ngành kiểm toán, tư vấn tài chính, kế toán, thuế, thẩm định giá và xác định giá trị doanh nghiệp, đào tạo và quản lý nguồn nhân lực cho tất cả các khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam.


Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo có hệ thống tại các trường đại học, các Tổ chức đào tạo danh tiếng trong và ngoài nước, có trình độ chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong các lĩnh vực chuyên ngành, đồng thời am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật hiện hành về kiểm toán, tài chính, kế toán, thuế, đầu tư tại Việt Nam, cũng như nắm vững các chuẩn mực nghề nghiệp của Việt Nam và quốc tế, cùng với hệ thống Văn phòng đặt tại các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, tỉnh Đồng Nai, VACO có đủ năng lực cung cấp các dịch vụ Kiểm toán, Tư vấn với chất lượng cao và hiệu quả cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.


"VACO hoạt động trên nguyên tắc độc lập, khách quan, coi trọng chất lượng dịch vụ và uy tín nghề nghiệp".


Phương châm VACO là:
“Cung cấp dịch vụ vượt trên sự mong đợi của khách hàng và nhân viên Công ty”
ÔNG BÙI VĂN NGỌC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Sứ mệnh

Hỗ trợ khách hàng và nhân viên của Công ty thành công vượt bậc

Tầm nhìn

Trở thành Công ty kiểm toán hàng đầu (thuộc top 10) trong các doanh nghiệp Kiểm toán tại Việt nam


 

Đội ngũ chuyên gia

ông Bùi Văn Ngọc Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ông Bùi Văn Ngọc là thành viên của VACO từ tháng 9 năm 1991, Ông Bùi Văn Ngọc đã có 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán. Trải qua các vị...

ông Bùi Ngọc Bình Tổng Giám đốc

Ông Bùi Ngọc Bình đã có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lính vực kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính và thẩm định giá.Gia nhập VACO từ năm...

ông Nguyễn Đức Tiến Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Đức Tiến là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán VACO, chịu trách nhiệm lập kế hoạch kiểm toán, quản lý và giám sát tổng thể các cuộc kiểm...

bà Trịnh Thị Hồng Phó Tổng Giám đốc

Bà Trịnh Thị Hồng Từng là chuyên viên Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm tra Kế toán, Bộ Tài chính (nay là Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài...

Giai đoạn phát triển

Công ty kiểm toán (VACO), công ty kiểm toán đầu tiên và lớn nhất của bộ tài chính được tái cấu trúc

Công ty TNHH Kiểm toán VACO là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam cung cấp các dịch vụ chuyên ngành kiểm toán, tư vấn tài chính, kế toán, thuế, thẩm định giá và xác định giá trị doanh nghiệp, đào tạo và quản lý nguồn nhân lực cho tất cả các khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động tại VN.

Hành trình tiếp nối giá trị

Vững bước thương lai