VN

Công ty TNHH Kiểm toán VACO (thương hiệu VACO) ra đời năm 1991, do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định thành lập. VACO cung cấp dịch vụ đa ngành, phù hợp với da dạng nhu cầu của khách hàng. Các quy trình dịch vụ của VACO dựa trên nền tảng của sự hiểu biết về từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh và môi trường hoạt động của khách hàng.

VACO LÀ CHỮ VIẾT TẮT CỦA CỤM TỪ “VIETNAM AUDITING COMPANY”

  • Hình quả địa cầu tượng trưng cho định hướng tiếp cận, hội nhập, phát triển và vươn ra thị trường quốc tế của Công ty ngay từ ngày đầu thành lập.
  • Nét gạch ngang, biểu tượng của chiếc thước kẻ, thể hiện sự thẳng thắn, trung thực theo chuẩn mực - đặc thù điển hình của nghề nghiệp kiểm toán, của loại hình dịch vụ đảm bảo.
  • Logo VACO mang màu đỏ - màu cờ tổ quốc của Việt Nam - thể hiện nhiệt huyết làm việc, niềm tự hào dân tộc, khẳng định vị thế khi tiếp cận đối tác quốc tế.