VN
Dịch vụ

Tư vấn thuế trong mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn xác định các rủi ro về thuế tiềm tàng, cũng như hướng dẫn tuân thủ các quy định hiện hành về thuế trong mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp.
  • Rà soát đặc biệt về thuế
  • Tư vấn mua bán lại
  • Tư vấn giải thể
  • Các dịch vụ khác liên quan

 

 

Đội ngũ tư vấn - liên hệ

ông Chử Mạnh Hoan

Phó Tổng Giám đốc

Ông Chử Mạnh Hoan được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán VACO từ tháng 11/2017, gia nhập VACO năm 2003, trải qua các cấp bậc trợ lý Kiểm toán viên, Kiểm toán viên, Trưởng phòng, Giám đốc kiểm toán. Ông Hoan được...

Liên hệ với chuyên gia

Bạn quan tâm đến các dịch vụ của chúng tôi, Để biết thêm thông tin, vui lòng liên với chúng tôi.

Tin tức liên quan

Tổng hợp các văn bản Thuế
Tổng hợp các văn bản Hải quan