VN
Dịch vụ

Dịch vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thẩm tra

  • Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.
  • Tổng mức đầu tư xây dựng.
  • Dự toán xây dựng.
  • Giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
  • Hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng.

 

 

 Tư vấn

  • Lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.
  • Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B) cho các nhà thầu.
  • Xác định giá trị đề nghị quyết toán các gói thầu mà nhà thầu không thực hiện quyết toán A-B để Chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền.

 

 

 

 

Đội ngũ tư vấn - liên hệ

ông Bùi Văn Ngọc

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ông Bùi Văn Ngọc là thành viên của VACO từ tháng 9 năm 1991, Ông Bùi Văn Ngọc đã có 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán. Trải qua các vị trí Kiểm toán viên, Phó phòng, Trưởng phòng Kiểm toán, Giám đốc kiểm toán, Chủ tịch Hội...

bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán VACO từ tháng 11/2016, gia nhập VACO năm 1997, trải qua các cấp bậc trợ lý Kiểm toán viên, Kiểm toán viên, Trưởng phòng, Giám đốc kiểm toán. Bà Ngọc...

Liên hệ với chuyên gia

Bạn quan tâm đến các dịch vụ của chúng tôi, Để biết thêm thông tin, vui lòng liên với chúng tôi.

Tin tức liên quan

Tổng hợp các văn bản Kiểm toán