VN
Dịch vụ

DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH/M&A

Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp

Tư vấn mua bán, tách, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp

Tư vấn xây dựng chiến lược và xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp

Tư vấn huy động vốn, đầu tư

Soát xét toàn diện hoạt động doanh nghiệp

Tư vấn mô hình doanh nghiệp

Tư vấn dịch vụ mua bán nợ

Đội ngũ tư vấn - liên hệ

ông Bùi Ngọc Bình

Tổng Giám đốc

Ông Bùi Ngọc Bình đã có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lính vực kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính và thẩm định giá.Gia nhập VACO từ năm 1998, trải qua các cấp bậc: Trợ lý kiểm toán viên, Kiểm toán viên, chủ nhiệm kiểm...

Liên hệ với chuyên gia

Bạn quan tâm đến các dịch vụ của chúng tôi, Để biết thêm thông tin, vui lòng liên với chúng tôi.

Tin tức liên quan

Tổng hợp các văn bản Kiểm toán
Tổng hợp các văn bản Kế toán
Tổng hợp các văn bản Thuế
Tổng hợp các văn bản Hải quan
Tổng hợp các văn bản Bảo hiểm