VN
Dịch vụ

Dịch vụ kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án

Kiểm toán

  • Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.
  • Giá trị quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B), gói thầu, hạng mục, công trình, dự án.
  • Chi phí mua sắm vật tư, thiết bị trong hoạt động thường xuyên của đơn vị.
  • Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định.

Kiểm tra, soát xét

  • Việc tuân thủ trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng.
  • Việc tuân thủ các quy định về lựa chọn nhà thầu.
  • Hồ sơ thanh toán và các thông tin tài chính khác.

 

 

Đội ngũ tư vấn - liên hệ

ông Bùi Văn Ngọc

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ông Bùi Văn Ngọc là thành viên của VACO từ tháng 9 năm 1991, Ông Bùi Văn Ngọc đã có 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán. Trải qua các vị trí Kiểm toán viên, Phó phòng, Trưởng phòng Kiểm toán, Giám đốc kiểm toán, Chủ tịch Hội...

bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán VACO từ tháng 11/2016, gia nhập VACO năm 1997, trải qua các cấp bậc trợ lý Kiểm toán viên, Kiểm toán viên, Trưởng phòng, Giám đốc kiểm toán. Bà Ngọc...

Liên hệ với chuyên gia

Bạn quan tâm đến các dịch vụ của chúng tôi, Để biết thêm thông tin, vui lòng liên với chúng tôi.

Tin tức liên quan

Tổng hợp các văn bản Kiểm toán