VN
NGÀY HỘI THỰC TẬP TẠI TRƯỜNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
VACO đã tham gia chương trình “Ngày hội thực tập” do Câu lạc bộ kế toán-kiểm toán trường Học viện tài chính tổ chức. Đây là chương trình thường niên của câu lạc bộ nhằm tạo ra cầu nối giữa Doanh nghiệp và sinh viên.
VACO - HÀNH TRÌNH KẾ THỪA GIÁ TRỊ, VỮNG BƯỚC VƯƠN XA
Bài đăng trên Tạp chí Chứng khoán tháng 7/2021
THƯ MỜI HỘI THẢO THUẾ 06/08/2023
Nghị định 44/2023/NĐ-CP về giảm thuế VAT và giải đáp các thắc mắc liên quan
HỘI THẢO THUẾ TẠI TỈNH HƯNG YÊN
Theo thông tin đã đưa, ngày 21 tháng 8 năm 2014, Công ty TNHH Kiểm toán VACO đã phối hợp với Cục thuế tỉnh Hưng Yên tổ chức “Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp về chính sách thuế mới”với các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
HỘI THẢO THUẾ TẠI TỈNH BẮC NINH
Nằm trong chiến lược mở rộng địa bàn hoạt động, hỗ trợ các doanh nghiệp nói chung và khách hàng của VACO nói riêng, VACO đã phối hợp với một số cục thuế các tỉnh tổ chức hội nghị/hội thảo cập nhật các điểm mới trong chính sách thuế và đối thoại, giải đáp các vướng mắc thuế, kế toán cho các doanh nghiệp. Tiếp theo thành công của Hội thảo thuế và kế toán tại tỉnh Đồng Nai và Long An trong tháng 06/2014, ngày 06/8/2014, VACO đã phối hợp với Cục thuế tỉnh Bắc Ninh tổ chức “Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp về chính sách thuế mới”.