VN
Dịch vụ

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

GHI SỔ KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KÊ KHAI THUẾ

KÊ KHAI BẢO HIỂM

Đội ngũ tư vấn - liên hệ

bà Trịnh Thị Hồng

Phó Tổng Giám đốc

Bà Trịnh Thị Hồng Từng là chuyên viên Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm tra Kế toán, Bộ Tài chính (nay là Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính), được điều động sang cùng với Ban lãnh đạo VACO thực hiện nhiệm vụ...

Liên hệ với chuyên gia

Bạn quan tâm đến các dịch vụ của chúng tôi, Để biết thêm thông tin, vui lòng liên với chúng tôi.

Tin tức liên quan

Tổng hợp các văn bản Kế toán
Tổng hợp các văn bản Thuế
Tổng hợp các văn bản Bảo hiểm